Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu

Karta Nauczyciela określa zasadę, zgodnie z którą osoba, która nie posiada jednego z przewidzianych tym aktem stopni awansu w dniu nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty. Jakie są stopnie awansu zawodowego nauczyciela? nauczyciel stażysta; nauczyciel kontraktowy; nauczyciel mianowany; nauczyciel dyplomowany. Możliwym jest także rozpoczęcia zatrudnienia przez nauczyciela od wyższego stopnia awansu. Od nauczyciela kontraktowego zaczynają nauczyciele akademiccy legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej lub osoby posiadające co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy. Natomiast od stopnia nauczyciela mianowanego zaczynają nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej (...)

Forum - zwolnienie z pracy nauczyciela dyplomowanego

 • 12 Marca 2006

  Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

  mieszkaniowy). Dotychczas zakres wynagradzania nauczycieli w czasie urlopu dla poratowania zdrowia wynikał z regulaminów organu prowadzącego 2.Dyrektor szkoły, nie później niż w terminie 2 tygodni przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia, wydaje nauczycielowi skierowanie na badanie kontrolne (...)

 • 9 Marca 2007

  wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego

  Czy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego i czy treść jest zgodna z kodeksem pracy-"wnoszę o wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia" Jeżeli najpierw Ty dostarczyłes (...)

 • 18 Lipca 2003

  Społeczny kurator sądowy

  przyszłości stać się mądrzejszą...bo tej wiedzy wciąż brak (chciałabym poszeżyć wiedzę z zakresu: pracy osobami z zaburzeniami psychicznymi)...może zalecisz jakieś szkolenie kurs? myślałam o pracy z rodziną i dzieckiem z zaburzeniami (3 tygodniowy w Krakowie) (...)

 • 29 Kwietnia 2011

  7-proc. podwyżka dla nauczycieli od 2012 !!!

  Nauczyciele spodziewają się 7-proc. podwyżki od 1 września 2012 r. Będą się jeszcze starać wynegocjować dwukrotny wzrost po 5 proc. ? w styczniu i we wrześniu. Po 7-proc. podwyżce średnia płaca nauczyciela mianowanego wyniesie 4033 zł, a dyplomowanego 5153 zł. Tych pedagogów jest (...)

 • 28 Marca 2011

  Podwyższki dla nauczycieli

  Cześć!!! Od września pedagodzy będą otrzymywać pensje wyższe o 7 proc. Wcześniej resort edukacji narodowej musi zmienić i uzgodnić ze związkami załącznik do rozporządzenia z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia, ogólnych warunków przyznawania dodatków (...)

Czytaj forum prawne »


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.