Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Podstawa prawna Przepisy regulujące skargę kasacyjną w postępowaniu sądowoadministracyjnym umieszczone zostały w Rozdziale I Działu IV ustawy z 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zwana dalej ustawą. Ponadto, jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym, z tym że Naczelny Sąd Administracyjny uzasadnia z urzędu wyroki i postanowienia w terminie 30 dni (art. 193 ustawy). Przykładowo:wprost stosuje się m.in. przepisy art. 62, 123-125 ustawy,z modyfikacjami stosuje się m.in. przepisy art. 45-49, 134 § 2, 157 § 1 ustawy,nie stosuje się m.in. przepisów regulujących postępowanie mediacyjne (zob. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, (...)

Forum - wniesienie skargi kasacyjnej do nsa

 • 12 Września 2011

  kasacja wyroku

  Ile czasu jes na kasacje wyroku? od kiedy należą sie odsetki czy od dnia doręczenia pozwu? Witam.Odsetek w postępowaniu cywilnym można żądać obok roszczenia głównego, od dnia następnego po upływie płatności,jeśli termin płatności był określony,albo od dnia następnego po terminie określonym (...)

 • 28 Listopada 2010

  skarga kasacyjna do NSA

  Bardzo proszę o opinię w sprawie pozwolenia na budowę. Otrzymałam pozwolenie na rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku od Prezydenta Miasta. Sąsiad zaskażył decyzję do Wojewody, który podtrzymał decyzję Prezydenta. Decyzja Wojewody jest ostateczna, więc rozpoczęłam rozbudowę i nadbudowę. (...)

 • 21 Lipca 2010

  NSA i śmierć

  co zrobi NSA jeśli jedna ze stron zmarła w międzyczasie? A nie można ustalić adresu spadkobiercy? NSA odroczył bezterminowo rozstrzygnięcie skargi kasacyjnej, ale co jeśli dalej nie będzie można ustalić adresu? Czy NSA sprawę umorzy, skieruje do ponownego rozpatrzenia (...)

Czytaj forum prawne »


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.