Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Co to jest i jak przebiega postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym?

Zgodnie z regulacją zawartą w prawie własności przemysłowej, sprawy dotyczące roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej, które nie należą do kompetencji innych organów, rozstrzygane są w trybie postępowania cywilnego na zasadach ogólnych. Jednakże niektóre ze spraw mogą zostać załatwione bez kierowania sprawy do sądu i wdawania się w spór - przed Urzędem Patentowym w tzw. postępowaniu spornym. Sprawy te rozstrzygają specjalnie to tego powołane organa, którymi są kolegia do spraw spornych. Jakie sprawy Urząd Patentowy rozstrzyga w postępowaniu spornym? Urząd Patentowy poprzez działające kolegia do spraw spornych w trybie postępowania spornego rozstrzyga sprawy o: unieważnienie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji; unieważnienie patentu europejskiego, (...)

Forum - przepisy kodeksu postępowania administracyjnego

 • 11 Kwietnia 2011

  Rewolucja!! Urzędy będą działać szybciej??

  Od dziś można zaskarżać do sądu administracyjnego przewlekłe załatwianie spraw!! Wchodzą w życie nowe przepisy kodeksu postępowania administracyjnego oraz prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Czy to pomoże w załatwianiu spraw?? Czy sądy będą (...)

 • 14 Marca 2005

  wypowiedzenie stosunku służbowego podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy

  Bardzo proszę o podanie wszystkich możliwości z podaniem podstawy prawnej,kiedy mozna zwolnić pracownika na zwolnieniu lekarskim lub innej usprawiedliwionej nieiobecności w pracy.Jak w takiej sytuacji doręcza się wypowiedzenie lub wszczcęcie postepowania o zwolnieniu -czy mają zastosowanie w tym przypadku (...)

 • 2 Sierpnia 2004

  Zmiana kategorii wojskowej

  Posiadam kategorię E chciałbym zmienic na A czy to mozliwe?Byłem chory zostałem wyleczony 3 lata temu,i własciwie tylko kategoria E przeszkadza mi w znalezieniu pracy. (marcinet) Ja tez mam taki problem. Dzisiaj byłem w WKU, uslyszalem ze jest to niemozliwe. Konstytucja tego zabrania. Zostałem wykreslony (...)

 • 16 Listopada 2012

  DUKTATORZE ODDAJ MI SYNA ŻYCIE WOLNOŚĆ !!!

  sprawach, stanowi podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania?. 40. Artykuł 4011 Kodeksu Postępowania Cywilnego stanowi, że strona w postępowaniu (...)

 • 27 Września 2005

  zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

  Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później zadzwoniła do mnie pani z firmy windykacyjnej z Koszalina. Nigdy wcześniej nie dostałam żadnego pisma (teraz tylko z PLUS-a). Jestem też na pozycji przegranej, (...)

Czytaj forum prawne »


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.